Lever för fisket

Lever för fisket

Text: Kerstin Nordman, Vasabladet

Så här års är det ingen trängsel i husen i fiskehamnen på Ytterbådan. Bergöfiskarna är rädda att det står helt öde om ett par decennier ifall man inte får mera gensvar från miljömyndigheterna.

Ännu i torsdags prövade fyra båtlag fiskelyckan i vattnen kring Bergö. Den var inte den bästa – fisken kände på sig att kylan var i antågande och lät sig inte lockas i näten.

Sedan dess har vindstyrkan satt stopp för fiskefärderna och båtarna dragits upp på land för andra gången den här säsongen. Nu hoppas fiskarna på att snabbt få börja fiska under isen.

– Den senaste tiden har varit hopplös. Det skulle ha funnits fisk bara vi fått fara ut, men nu har sälen tagit den. Vi har väldigt mycket säl i fjärden just nu, säger Erik Söderholm.

Han är en av de arton yrkesfiskarna på Bergö, har varit ordförande för fiskargillet i 28 år och själv fiskat för försäljning nästan dubbelt så länge.

Han beklagar att fiskets betydelse minskat så drastiskt på Bergö. Ett exempel: Under laxfiskets glansdagar på 1970-talet fanns det 75 laxryssjor på Bergö. Nu är de åtta.

Då fick fiskarna 80 mark (13,46 euro) kilot för laxar tyngre än åtta kilo. Nu får de fem euro kilot oberoende av storlek. Dessutom har laxen till största delen redan passerat Bergöfiskarnas farvatten då de nu får börja fiska den.

Fiskarna tycker det är snedvridet att alla laxfiskets kringeffekter räknas in i Lappland men inte i Svenska Österbotten då dess ekonomiska betydelse jämförs.

– En målsättning är att 74 000 laxar årligen ska gå upp och leka i Torne älv, men sportfiskarna får dra upp 14 000 av dem. Jag tycker det är fel att de fångar fisk som leker, säger Söderholm.

Minskningen av antalet fiskare har gått snabbare på Bergö än i Svenska Österbotten i genomsnitt. Men de som är kvar skulle inte byta bort sitt yrke.

– Vi blir inte rika, men vi är fria och får vara ute. Jag blir sjuk i kroppen om jag inte får fara och fiska, säger Erik Söderholm.

Redan klockan sex på torsdagen var han ner till stranden och kollade vädret, men då låg dimman ännu tjock. Klockan åtta började han lägga ut näten.

– Man tror att det ska bli bättre, och det är de fina dagarna vi sedan minns, säger Johnny Sjöberg, som delar sin tid mellan arbetet på en trålare stationerad i Kaskö och det egna fisket.

– Det är intressant att vara ute i skär-
gården. Som egen företagare får jag också bestämma mycket själv, säger Magnus Sjöberg.

Med sina 35 år är han den yngsta fiskaren på heltid på Bergö. Det är i stort sett bara fiske som gällt för honom sedan han slutade skolan. Han har visserligen en trädgårdsmästarexamen, men det yrket har han aldrig utövat.