Bergöfiskare

I dag har Bergö 18 yrkesfiskare, av vilka 7–8 helt och hållet lever på fiske. År 1976 fanns det 25 yrkesfiskare och 18 binäringsfiskare på Bergö

– Den senaste tiden har varit hopplös. Det skulle ha funnits fisk bara vi fått fara ut, men nu har sälen tagit den. Vi har väldigt mycket säl i fjärden just nu, säger Erik Söderholm. Han är en av de arton yrkesfiskarna på Bergö, har varit ordförande för fiskargillet i 28 år och själv fiskat för försäljning nästan dubbelt så länge.

Minskningen av antalet fiskare har gått snabbare på Bergö än i Svenska Österbotten i genomsnitt. Men de som är kvar skulle inte byta bort sitt yrke.

– Vi blir inte rika, men vi är fria och får vara ute. Jag blir sjuk i kroppen om jag inte får fara och fiska